#3 De spaarpot van God

Psalm 91 is een veelgelezen en geliefde Psalm. Het lied zit vol troost, bemoediging, zelfs een glimlach van God. God spaart jou, dat jij blijft staan als anderen vallen. Dat is genade, als de spaarpot van God. Maar: hoe is het als jij valt en de anderen blijven staan?
Naast Psalm 91 (klik hier voor de tekst) lees ik Filippenzen 2, vers 5 t/m 11, de Christushymne van de apostel Paulus (klik hier). Hierin hoor ik dat Jezus valt terwijl anderen blijven staan. Hij werd vernederd om uiteindelijk verhoogd worden. Er is toekomst bij God ook nu we midden in de ingrijpende corona-crisis zitten.

Robert-Jan van Amstel, 6 april 2020

Podcast #3 De Spaarpot van God (Psalm 91)


Geef een reactie

%d bloggers liken dit: